Paul Klee over (de zin van) kunst

Een deel van de openingstekst door Frans Steginga: citaten en quotes van de kunstenaar Paul Klee (1879 – 1940) (ter gelegenheid van de opening van de Maaskunst-expo in de voormalige synagoge in Buren).

“Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar. Ooit plachten de mensen dingen te schilderen die zij konden zien, waar ze graag naar keken en zouden willen zien. Nu geven we verschijningsvorm aan de werkelijkheid van de dingen, en getuigen daarmee van de overtuiging dat het zichtbare een geïsoleerd voorbeeld is en dat andere dingen latent in de meerderheid zijn.”

“Voor een kunstenaar blijft de dialoog met de natuur een essentiële voorwaarde. De kunstenaar is mens, is zelf natuur en onderdeel van de natuur in de natuurlijke ruimte.”

“Een student van de kunsten moest meer zijn dan een geraffineerde camera, geoefend in het vastleggen van het oppervlak van het object. Hij moet beseffen dat hij ‘een kind van deze aarde is; maar ook een kind van het Universum, nakomeling van een ster te midden van de sterren.’”

“De chaos is een ongeordende oertoestand van de wereld, waaruit zich pas geleidelijk of plotseling, uit zichzelf of door de daad van de schepper, de geordende kosmos vormt.”

“De kunst is altijd een voorbeeld, zoals het aardse een kosmisch voorbeeld is.”

(citaten en quotes, Paul Klee)